Tuesday, February 10, 2009

Maharshi - Sumam prathi sumamచిత్రం: మహర్షి
సంగీతం: ఇళయరాజా
గాయకులు: S.P. బాలు
******************
పల్లవి:
ఆ ఆఅ ఆఆ ఆ ఆ ఆఅతన
నాననాన తానా నాననానా..

సుమం ప్రతి సుమం సుమం
వనం ప్రతి వనం వనం (2)
జగం అణువణువున కలకలలం
భానోదయాన చంద్రోదయాలు // సుమం ప్రతి సుమం //

చరణం 1:
హాహా ఆఅ అహహహహా ఆఅ ఆఅ ఆఅ
వేణువ వీణియ ఏమిటీ రాగము (2)
అచంచలం సుఖం మధుర మధురం
మయం బృదం తరం గిరిజ సురతం
ఈ వేల నాలో రాగోల సాలు (2)
కాదు మనసా ఆ ఆ .. ప్రేమ మహిమా
నాదు హృదయం
భానోదయాన చంద్రోదయాలు // సుమం ప్రతి సుమం //

చరణం 2:
తరర తారర తారరా
ఆ రంగులే రంగులు అంబరానంతట (2)
స్వరం నిజం సగం వరము అమరం
వరం వరం వరం చెలియా ప్రణయం
ఆవేగమేది నాలోన లేదు
ఆవేగమేది నాలోన లేదు
ప్రేమమయమూ ప్రేమమయమూ నాదు హృదయం
భానోదయాన చంద్రోదయాలు // సుమం ప్రతి సుమం //

No comments:

Related Posts with Thumbnails