Monday, September 28, 2015

నాన్న

ఈమధ్య నేనొక కథ చదివాను.. ఆ కథ నన్ను ఎంతో ఆకట్టుకుంది. అందులో కొన్ని మార్పులు చేసి, మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ కథ ఒరిజినల్ రచయిత (త్రి) ఎవరో తెలీదు. వారికి కృతజ్ఞతలు.
******************

ఫోటోని సందర్భముగా తీసుకోవడమైనది. స్వంతదారులకు కృతజ్ఞతలు.

ఓ కుర్రాడు కోపంతో ఇల్లు వదిలి వచ్చేశాడు. ఎంత కోపంతో వచ్చాడంటే - తను చూసుకోలేదు తన కాళ్లకు వాళ్ల నాన్న బూట్లు వేసుకువచ్చేశాడనీ.. కొడుక్కి ఒక మోటార్ సైకిల్ కొనలేని వాడు - కొడుకు ఇంజనీర్ కావాలని కలలు కనడం ఎందుకో..? అంటూ తండ్రిని తిట్టుకుంటూ మరీ ఇంటి నుండి బయటికి వచ్చేశాడు.

చాలా డబ్బు సంపాదించాక గానీ ఇక ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళను అని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇంటి నుండి వచ్చేప్పుడు కోపం కొద్దీ - ఎప్పుడూ ముట్టుకోనివ్వని వాళ్ల నాన్న పర్సు కొట్టుకోచ్చేశాడు. అమ్మకి కూడా తెలియకుండా రాసే "సంగతులూ", లెక్కలన్నీ దాంట్లోనే ఉంటాయని అతడి నమ్మకం.

నడుస్తుంటే బూట్లలో ఏదో తగులుతోంది. క్రింది పాదాన్ని ఏదో కరుస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది. బూటు లోపల సాఫ్ట్ గా లేదు. మడమ నొప్పెడుతోంది. అయినా అతని కోపం దానిని లెక్కచెయ్యలేదు. లోపల తడితడిగా అనిపించింది కాలు ఎత్తి చూశాడు.. బూటు అడుగున చిన్న కన్నం. ఇందాక బురదలో చూసుకోకుండా అడుగేశాడు. అందులోంచి బూటు లోకి బురద నీళ్ళు వచ్చాయి. అలాగే కుంటుతూనే ఎటైనా వెళ్లిపోదామని బస్ స్టాండ్ వచ్చాడు.

విచారణలో వాకబు చేస్తే తెలిసింది గంట దాకా బస్ ఏదీ లేదని.. సరే ఏంచేస్తాం!. అని అక్కడే సిమెంట్ దిమ్మ మీద కూర్చున్న అబ్బాయి - ఏమి చెయ్యాలో తోచక తను పట్టుకొచ్చేసిన - నాన్న పర్సులో ఏముందో చూద్దామని ఆ పర్సు తెరిచాడు ఈ కుర్రాడు. అందులో కొన్ని కాగితాలు, రసీదులూ ఉన్నాయి.
.
.
ఆఫీసులో రూ. 40,000 అప్పు తీసుకున్న లోన్ రశీదు,
కొడుకు కోసం కొన్న లాప్ టాప్ బిల్లు,
అఫీసుకు వచ్చేటప్పుడు శుభ్రమైన బూట్లుతో రమ్మని మేనేజర్ ఇచ్చిన మెమో..
మీ పాత స్కూటర్ తెండి – కొత్త మోటార్ సైకిల్ తో వెళ్ళండి. గొప్ప ఎక్చేంజ్ మేలా అని రాసి ఉన్న కరపత్రం.
ఇవీ కనబడ్డాయి కుర్రాడికి తండ్రి పర్సులో.. వాటిని చూసాక ఈ కుర్రాడి కళ్ళు చెమర్చాయ్. ఆ లాప్ టాప్ తనకే నాన్న కొనిచ్చాడు. వెంటనే ఇంటికి పరుగు పెట్టాడు. సోల్ (బూట్ల అడుగు భాగం) లేని ఆ బూట్లు ఈసారి నొప్పి కలిగించలేదు. వచ్చి, ఇళ్లంతా వెతికాడు.. కానీ ఇంట్లో నాన్న లేడు. స్కూటరూ లేదు. అమ్మని అడిగాడు. నాకేమీ చెప్పకుండా స్కూటర్ ని తీసుకొని వెళ్ళాడు.. అంది.

అతడికి తెలిసిపోయింది.. నాన్న తన స్కూటర్ తీసుకొని ఎక్స్చేంజ్ మేలాకు వెళ్లాడనీ..

రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టుకొని, చాలీ చాలని తిండి తిని, జబ్బు పడినా వైద్యం చేయించుకోక - అలా మిగుల్చుకున్న డబ్బులతో కొని, ఇప్పటికీ క్రొత్త బండిలా ఉండి, అతి ప్రేమగా చూసుకుంటున్న తన స్కూటర్ ను అక్కడిచ్చి - తన కోసం బైక్ తేవడానికే ఖచ్చితంగా వెళ్లాడనీ…

ఆ కుర్రాడి కళ్ళు చెమరుస్తున్నాయి... కళ్ళల్లో నుండి ధారాళంగా కన్నీరు కారుతూనే ఉన్నాయి. అలాగే పరుగు పరుగున ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఇస్తున్న చోటికి వెళ్ళాడు. వాళ్ల నాన్న అక్కడే ఉన్నాడు. ఎక్స్చేంజ్ షాపు కుర్రాడితో " ప్రస్తుతం యూత్ కి బాగా ఇష్టమైన మోడల్ బైక్ ఏదో చూపించు.. దాని మీద నా కొడుకు హీరోలా ఉండాలి.." అని నవ్వుతూ, గర్వముగా ఆడుగుతున్నాడు.
వెనకాలే నిల్చుని తండ్రి మాటలు వింటూ మౌనముగా ఏడుస్తున్న ఆ కొడుకు కన్నీరు తండ్రి భుజాల మీద పడసాగింది.

అప్పుడు తండ్రి వెనక్కి తిరిగి చూసాడు. ఆ అబ్బాయి తన నాన్నని కౌగిలించుకొని ”వద్దు నాన్నా! వద్దు నాన్నా! నాకు మోటార్ సైకిల్ వద్దు నాన్నా.. మీకు చాలా ఇష్టమైన మీ స్కూటర్ ని అమ్మేసి, నాకు బైక్ ఇప్పిస్తే - దాని మీద నేను సంతోషముగా తిరగలేను నాన్నా!.. ఇప్పటివరకూ నాకు చేసిన త్యాగాలు చాలు. మీ తహతుకి మించి చేసిన అప్పు చేసింది చాలు. ఆఫీసులో ఎన్ని మాటలు పడ్డా - షూస్ కూడా కొనుక్కోకుండా ప్రతి మిగులు పైసా నామీద వెచ్చిచింది చాలు.. ఇక చాలు నాన్నా!! " అంటూ ఏడవసాగాడు.

ఆ నాన్న తనని గట్టిగా హత్తుకున్నాడు.. ఆ కౌగిలిలో ఇక నా కష్టాలు తీరబోతున్నాయనీ, నా కొడుకు ఒక ప్రయోజకుడు అవబోతున్నాడనీ, అర్థం చేసుకొనే మంచి మనసున్నవాడనీ, అంతకు మించి - జీవితాన గొప్పవాడు అయ్యేందుకు పునాది ఏర్పడింది అనీ.. ఎన్నో అర్థాలు.

ఇంటికి వెళుతూ వెళుతూ - తండ్రి కోసం కొత్త షూస్ కొనేలా మారాం చేసి, ఇప్పించాడు ఆ అబ్బాయి.

మీకోసం
తన జీతాన్నే కాదు -
జీవితాన్నీ దారపోసి..
సర్వస్వాన్నీ సమర్పించిన ఆయన త్యాగాన్ని గుర్తించండి.
బంధాన్ని గౌరవించండి !!
మనసారా ప్రేమించండి.
సుఖమయ వస్తువులే జీవితం కాదు - అవి ఈరోజు ఉంటాయ్.. రేపు పోతాయ్.
కానీ నాన్న - మన జీవితం.
మన జీవితానికి పునాది.
ఈరోజు కనీసం ఇలా ఉన్నామంటే కూడా తన చలవే..
నాన్నని అర్థం చేసుకోని ఏ పిల్లలైనా - క్షమార్హులు కానే కారు.


Saturday, September 26, 2015

నీ మీద ఇలా అన్నారు తెలుసా..?

మా ప్రక్కన ఉండే ఒక అబ్బాయి నాదగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు నా పనులల్లో బీజీ ఉన్నాను. తను రావటంతో చేసే పనిని ఆపి, సాదరముగా ఆహ్వానించాను. అసలు తానెప్పుడూ అలా రాడు... ఎందుకు, ఏం పని మీద అలా నా వద్దకి వచ్చాడో తెలీకున్నా లోనికి ఆహ్వానించాను. 

కాసేపు అవీ ఇవీ మాట్లాడాడు.. నేను అనుకున్నా - ఏదో " బాగానే " జరిగేట్టుగా ఉందనీ. అయినా మామూలుగా మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాను. 

మధ్యలో ఏదో విషయం మీద టాపిక్ మళ్ళింది. 
నా సమాధానం నేను చెప్పాను. 
కాదు.. నాకు తెలీదన్నాడు.. 
" నాకు తెలీదు కదా.. మరి ఏమిటో నీవో చెప్ప"మన్నాను. 
తను చెప్పాడు. 
ఆ చెప్పిన దాంట్లో ఎలా లోపాలు ఉన్నాయి, తన ఆలోచన విధం ఎలా తప్పో చెప్పసాగాను. 

కానీ, మధ్యలోనే నా మాటల ప్రవాహానికి అడ్డు వచ్చాడు.. వచ్చి - "... అందుకే నిన్ను అందరూ అదోలా అనుకుంటారు. నీ మీద ' మస్తుగా ' ఏవేవో చెబుతారు.. అవి గనుక నేను చెబితే వినలేవు..." అన్నాడు.. నాకేదో మేలు చెయ్యబోతున్నట్లు. 

" ఒకే! అనుకోనీ.. అది  వాళ్ళ ఖర్మ.. అయినా ఈ లోకంలో ఒకరి మీద ఒకరు అనుకోనిది ఎవరున్నారు? అందరూ అలా ప్రతి ఒక్కరి మీద ఏదో విమర్షిస్తూనే ఉంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఆధారాలు ఉండి, నిజ పరీక్షకి తట్టుకోనేవి చాలా తక్కువ.. ఈరోజు నన్ను అలా అంటారు.. అలా దూరముగా బండి మీద వెళుతున్న వారి మీద కూడా అంటారు. ఆ (రోడ్డు మీద ) వస్తున్న ఇద్దరి ఆడవారిని చూస్తూ కూడా అసహ్యముగా ( వాళ్ళు "అలాంటి"వారు అనీ ) కూడా అంటారు. నరం లేని నాలుకనాయే.. చాటుగా అనడం కాదు.. ముందుకొచ్చి - ధైర్యముగా అనే ధైర్యం ఉంటే అనాలి. అప్పుడు మెప్పులు వస్తాయో, లేక చెప్పులు తెగుతాయో తెలుస్తుంది. మళ్ళీ జన్మలో అలా మాట్లాడడానికి భయపడతారు.. 

అయినా నామీద అలా మాట్లాడిన వారే నీమీద మాట్లాడారాని నీకు తెలుసా?? బహుశా తెలీకపోవచ్చు.. గాలికి ఏదో మాట్లాడగానే అవే నిజాలు అని ఎన్నడూ అనుకోకు.. అలా చెప్పిన వాటినే నమ్మి - ఏదేదో ఊహించుకొని - వాటినే ప్రచారం చేస్తూ అందరిలో చులకన కాకు.. ఇలా నీవు చెప్పావ్.. అని వారికి తెలిస్తే? వారికి ఎందుకు తెలీదు. ?? ఇటు చెప్పిన వారే అటూ చెబుతారు.. వాడు మొన్న నీ మీద ఇలా అన్నాడు అనీ.. వాళ్ళు నీమీదకి వస్తే అప్పుడు నీకుంటుందీ - సూపర్ బజ్జింగ్.." 

మధ్యలో తను కల్పించుకుంటూ " నాకు తెలుసు అటూ ఇటూ చెబుతారనీ.." అన్నాడు. 

" మరి తెలిసాక ఎందుకు అన్నావ్..? నావిషయం పోనీ..! నేనెలాంటి వాడినో నా ఆత్మకి తెలుసు. వాళ్ళ మాటలూ ఏమనో కూడా తెలుసు. చాతకానివారు, లైఫ్ అంటే ఏమిటో తెలీనివారు వాళ్ళు. అదలా కాసేపు ప్రక్కన ఉంచుదాం. మరి - నీ మీద వాళ్ళు ఏమని చెప్పారో ఇప్పుడు చెప్పాలా? వింటే తట్టుకొనే శక్తి నీకుంటే - చెప్పు - అని ఒకేఒక్క మాట అను. చెబుతా.. విన్నాక జీవితాంతం ఈవిషయమై ఎందుకు వీడిని కెలికానురా.. అని కుములుకొని కుములుకొని చస్తావ్..! అవి విన్నాక జరిగే పరిణామాలకి నేను బాధ్యుడని కాను.. ఏవైనా గొడవలు వస్తే - నాకు సంబంధం లేదు.. ముందే చెబుతున్నా.. మరి చెప్పమంటావా?? " అన్నాను. 

( వాడొక శాడిస్ట్.. పెళ్ళాన్ని మానసికముగా చిత్రహింసల పాలు చేసిన వాడు.. గృహహింసా చట్టం క్రింద వాళ్ళావిడ అతనిమీద కేసు కూడా పెట్టింది.. అది కొనసాగుతూనే ఉంది కూడా.. ఇలా చాలానే ఉన్నాయి.. అయినా వద్దు. మనకనవసరం..

అలా అనగానే - అతనిలో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మొదలయ్యింది.. " అలా కాదు కాకా! నాకూ తెలుసు.. నీమీద అలాని చెప్పిన వారే నామీద నీకు కూడా చెబుతారని తెలుసు.." 

" మరి అంతగా తెలిస్తే - ఆ టాపిక్ ఎందుకు తీశావ్? ఏమైనా దురదగా ఉందా? నాకూ దురదగా ఉంది. మాట్లాడేది ఒక టాపిక్. వీలైతే దాని మీదే మాట్లాడు. సబ్జెక్ట్ నాలేడ్జీ ఉంటేనే ఆ విషయమై మాట్లాడు.. లేకుంటే మూసుకో.. నా పర్సనల్ విషయాలు ఆ టాపిక్ లో చర్చించేది లేవుగా.. సడన్ గా నావిషయం ఎందుకు వచ్చింది.? టాపిక్ ని అలా డైవర్ట్ చేసేవారే మాట్లాడే గట్స్ లేనివాళ్ళు. చాతకాకపోతే ఊరుకో.. ఉన్న బంధాలని కూడా పాడు చేసుకోకు.. ఎవడో దిక్కుమాలిన వెధవ ఏదో అంటే - నీవు దాన్ని మోసుకొచ్చి, నాతో చెప్పాలని చూస్తావా? వాడూ, నీవూ పోయి గంగలో దుంకండి.." అని అన్నాను. 

అతనేమనుకున్నాడో తెలీదు.. వెంటనే లేచి, వెళ్ళిపోయాడు. 

ఇలాంటివారు మన మధ్య చాలానే మంది ఉన్నారు. వారికి వారి స్వవిషయాలు చూసుకొనే ఓపిక లేదు కానీ, వేరేవారి విషయాలు అమ్మలక్కలు చెప్పుకొనే ఊబుసుకుపోని కబుర్లు చెప్పుకొని ఆనందించడం అలవాటయ్యింది. కాస్తంత తగ్గామా!.. ఇక మన పని గోవిందా...  


Thursday, September 24, 2015

Quiz

If 1 = 3 
2 = 6
3 = 9
4 = 12
5 = ?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Sunday, September 20, 2015

Good Morning - 590


మనసులోని భావాలెన్నో, 
మరవలేని గాయాలెన్నో, 
వీడలేని నేస్తాలెన్నో, 
వీడిపోని బంధాలెన్నో, 
మరపురాని పాటలెన్నో, 
మధురమైన క్షణాలెన్నో, 
కవ్వించే కబుర్లెన్నో, 
మాయమయ్యే మార్పులెన్నో, 
అవసరానికి ఆడిన అబద్ధాలెన్నో, 
ఆశ్చర్యపరిచే అద్భుతాలెన్నో, 
మాటల్లో చెప్పలేని ముచ్చట్లెన్నో, 
ముసుగు వేసిన మనసుకు మరవరాని జ్ఞాపకాలెన్నో, 
ఎన్నో ఎన్నెన్నోఇంకెన్నో, 
ఇదే జీవితం... 
దీనిని అనుభవించు అనుక్షణం.. 

Saturday, September 19, 2015

Quiz

ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి 
2 = 6 
3 = 12 
4 = 20 
5 = 30 
6 = 42 
9 = ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : 


Tuesday, September 15, 2015

పొడుపు కథలు - 12

అడవిలో పుట్టింది, 
అడవిలో పెరిగింది, 
మా ఇంటికి వచ్చింది, 
తైతక్కలాడింది. ఏమిటదీ..?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు :  

Sunday, September 13, 2015

పొడుపు కథలు - 11


వందమందికీ ఒకే ముకుత్రాడు..
ఏమిటదీ..? 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు :


Friday, September 11, 2015

పొడుపు కథలు - 10


పొట్టివాడికి పుట్టెడు అంగీలు ( చొక్కాలు ) 
ఏమిటదీ..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు :


Thursday, September 10, 2015

పొడుపు కథలు - 9

స్నానం చేస్తే తడవదు, 
పొయ్యిలో వేస్తే కాలదు.. 
ఏమిటదీ..? 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు 

Tuesday, September 8, 2015

Quiz


ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి.. 
8 = 56 
7 = 42 
6 = 30 
5 = 20 
4 = 12 
3 = ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : Monday, September 7, 2015

పొడుపు కథలు - 8

కుంపటిలో బూచోడు.. 
ఎంత కొట్టినా లొంగడు.. 
ఏమిటదీ..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు : 


Sunday, September 6, 2015

Quiz

ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి. 
1 + 5 = 12 
2 + 10 = 24 
3 + 15 = 36 
then 
5 + 25 = ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : Friday, September 4, 2015

Good Morning - 589


సంద్రం తీరాన్ని కోస్తున్నదని ఎవరికీ కనపడదు. 
సాగర ఘోషలో నీ కాలి క్రింది తీరం ఆర్తి నీకు వినపడదు. 
పువ్వుని చూస్తే చాలు. 
ముల్లుకి అంటిన రక్తం అవసరం లేదు. 
ఒక్కసారి మాటలాడు చాలు - ప్రేమించక్కరలేదు.. 

తనని విడిచి వెళ్ళిన ఎంతటి ప్రేయసి కోసం ఎంత హృదయ వికారముగా తన భావనని వెలిబుచ్చాడు ప్రియుడు.. చాలా లోతుగా, సరళంగా తన బాధని వెలగ్రక్కాడు. 

సముద్రం తీరాన్ని తన అలలతో కోస్తుంది. అది ఎవరికీ కనపడదు.. అంత నెమ్మదిగా తీరాన్ని కోసేస్తూ ఉంటుంది. కడలి చేసే శబ్ద హోరులో - నీవు నిలబడ్డ ఆ సముద్ర తీరం యొక్క తపన ఏమిటో వినపడదు. అంటే ఇక్కడ నా బాధని వెలగ్రక్కుతున్నా - నీవు పొందే ఆనందాల ముందు నాది అలాగే ఉందంటూ ఎంతటి అందమైన పోలికని చెప్పాడు. అలాగే పువ్వుని చూస్తే చాలు - ముల్లుకి అంటిన రక్తం అవసరం లేదు. వావ్!.. కేవలం తనని ఒక్కసారి చూస్తే చాలును కానీ, నా రూపం, నా బాధలు, కష్టాలు... ఏమీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెబుతున్నాడు. నను ప్రేమించకున్నా సరే! ఒక్కసారి మాట్లాడు - తనని ప్రేమించకున్నా సరే గానీ, ఒక్కసారి తనతో మాట్లాడితే చాలునట.. అలా చేస్తే తన బాధ పోతుందేమో.. ఎంత చక్కగా, సముద్రమంతటి లోతుగా అర్థవంతంగా చెప్పాడో కదూ.. 


Tuesday, September 1, 2015

పొడుపు కథలు - 7


ఎందరు ఎక్కినా విరగని మంచం, 
అందరినీ, అన్నింటినీ మోసే మంచం.. 
ఏమిటదీ..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు : 
.

Related Posts with Thumbnails