Monday, November 25, 2013

Good Morning - 508


మనిషి తన నుంచి తాను విడికానంత కాలం, అతడు దేన్నీ చూడలేడు. 
తనని తాను తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. 
దానికి తీవ్ర సాధన కావాలి. 

మనిషి తన నుండి తాను విడిపోతేనే, తను దేన్నీ అంటే - తన గురించి గానీ, తన చుట్టూరా ఉన్నవారు తన గురించి ఏమి అనుకుంటున్నారే అని కానీ, తను ఎదుటివ్యక్తులతో ఎలా ఉంటున్నాడు అని గానీ, తాను వారితో ఎలా సంబంధాలు నిర్వహిస్తున్నాడు అని గానీ తనకు తానుగా తెలుసుకోవటం సులభం. ఇలా తెలుసుకోగోరటం చాలా కష్టమే. చాలా సాధన చేస్తే గానీ తాన్ గురించి తాను తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails