Thursday, May 6, 2010

Sumam prathi sumam.. - Maharshi

చిత్రం: మహర్షి (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
రచన: ఎన్. కృష్ణమూర్తి
పాడినవారు: బాలసుబ్రమణ్యం, దుర్గ
**************************

ఆఅ తన నాననాన తన నాననాన

పల్లవి:
సుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం ప్రతి వనం వనం
సుమం ప్రతి సుమం సుమం వనం ప్రతి వనం వనం
జగం అణువణువున కలకలలం
భానోదయాన చంద్రోదయాలు // సుమం //

హహా అహహహహా

చరణం 1:
వేణువ వీణియ ఏవిటీ రాగము వేణువ వీణియ
ఏవిటీ రాగము అచంచలం సుఖం మధుర మధురం మయం
బ్రుదం తరం గిరిజ సురతం
వేళ నాలో రగోల సాలు వేళ నాలో రగోల సాలు
కాదు మనసా ప్రేమ మహిమా
నాదు హృదయం భానోదయాన చంద్రోదయాలు // సుమం //

తరర తారర తారర

చరణం 2:
రంగులే రంగులు అంబరానంతట
రంగులే రంగులు అంబరానంతట
స్వరం నిజం సగం వరము
అమరం వరం వరం వరం చెలియ ప్రణయం
ఆవేగమేది నాలోన లేదు ఆవేగమేది
నాలోన లేదు ప్రేమమయమూ ప్రేమమయమూ 
నాదు హృదయం భానోదయాన చంద్రోదయాలు

No comments:

Related Posts with Thumbnails