Friday, September 20, 2013

Good Morning - 457


నీకున్న దాని పట్ల సంతృప్తిని పొందు. 
అప్పుడు అంతకు మించి పొందుతావు. 
లేనిదాన్ని గురించి, ఎప్పుడూ చింతించకు. 
ఉన్నదాన్ని కూడా కోల్పోతావు.. 

మన వద్ద ఆస్థులే గానీ, సంపద గానీ, మరేదైనా గానీ అది ఎంతైనా ఉండనీ.. అందరికన్నా తక్కువగానే ఉండనీ, నాకు తగినంత ఉందని సంతృప్తిగా ఉండు. అలా ఉంటే భవిష్యత్తులో అంతకు మించి పొందుతావు. అలాగే నీ వద్ద లేనిదాన్ని గురించి, ఎప్పుడూ చింతించకు. ఆ బాధలో నీ వద్ద ఉన్నదాన్నే కాదు, నీలో ఉన్న సంతోషాన్నీ, తృప్తినీ కోల్పోతావు. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails