Wednesday, March 24, 2010

కామెంట్స్ కి కృతజ్ఞతలు

ATM మెషీన్ వద్ద మిమ్మల్ని దోచుకుంటున్నారా? అన్న టపా తీసేసాను.. నాకూ అది సరిగ్గా తెలీదు & నేనెప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు..  అని కూడా ఆ పోస్టులోనే చెప్పాను.. నిజానికి ఆ టపా నాకూ నమ్మబుద్ది కాలేదు.. అది నిజమని నాకూ నమ్మకం లేదు. పోనీ తెలుసుకుందామని నాకు తెలిసిన బాంక్ అధికారులని కూడా ఫోన్ లో సంప్రదించాను.. ఊహు.. వారికీ తెలీదట! పోనీ నేనే అలా ట్రై చేద్దామని అనిపించింది. కాని ఒకవేళ నిజమైతే.. అనవసరముగా పోలీసులతో ఎందుకు గొడవ అని ఊరుకున్నాను... కాని మనసులో అనుమానం పెనుభూతమయ్యింది.. నిజమా..? అని. చాట్ లో ఇద్దరినీ అడిగాను.. వాళ్ళకీ తెలీదట!

ఇక లాభం లేదని బ్లాగులో పెడితే ఎవరైనా చూసి చెబుతారని అనుకున్నాను.. కానీ యాభై మంది విజిటర్స్ వచ్చారు కాని ఒక్కరూ అనలేదు. ఈ రోజు బిజీ ఉన్ననూ చాలాసార్లు నా బ్లాగుకి వచ్చాను.. ఎవరైనా కామెంట్స్ వ్రాసేరేమో చూద్దామని. మధ్యాహ్నం ఒకతను వ్రాసాడు - ఇది అబద్దమని. అలాంటి ఇంకో కామెంట్ వస్తే పోస్ట్ తీసేద్దామని ఎదురుచూసాను. తీరా ఇంకో రెండు కామెంట్స్ అలా వచ్చాయి - పోస్ట్ తీసేసాను.. కారణం:

ఒకదాని గురించి ఆశ వదులుకునేముందు చివరివరకూ ప్రయత్నించడం నా లక్షణం. తరవాత బాధ అయినా " చివరివరకూ ప్రయత్నించాను.." అన్న తృప్తి మిగులుతుందని. మనం చెప్పిన విషయం ప్రతి ఒక్కటీ సరియైనది ఉండకపోవచ్చు. చాలా సంవత్సరాల క్రిందట రామర్ పిళ్ళై అని ఒక మేధావి ఆకులనుండి పెట్రోలు తీస్తాను అన్నాడు. మీడియా ఒహొ అని ఊదరగోట్టింది. చివరికి సైంటిస్టు ల సభలో దొరికిపోయాడు.- ఇక్కడా అంతే! చిన్ని విషయమే అని నిర్లక్ష్యం చేయబుద్ది కాక.. ఇలా బ్లాగులో పెడితే సమాధానం దొరుకుతుందని ప్రొద్దున్నే పెట్టాను. తప్పైతే వెంటనే సమాధానం దొరుకుతుందని. సమాధానం దొరికింది. వందా యాభై మందికి పైగా చదివారు కాని ముగ్గురు (కమల్ గారు 12:19 pm కి, ఇంకొకరు 8:42 pmకి, మరొకరు 9:01pm కి చెప్పారు ) మాత్రమే అది తప్పని చెప్పారు.. వీరికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.. ఇక మిగిలినవారు  మనవాళ్ళు తప్పుని తప్పు అని చెప్పడం చాలా మరిచారు.. నిత్య జీవితములో చెబితే ఏమైనా కష్టాలు ఉంటాయేమో గాని, ఇక్కడ చెబితే తప్పేమిటి.. పైగా మంచి పనే చేస్తున్నారుగా..  అందుకే ఇలా వ్రాయటానికి వీలుగా Anonymous సెట్టింగ్ నేను పెట్టింది.

4 comments:

డల్లాస్ నాగ్ said...

Raj,
One of the anonymous comment was mine. I was too lazy to login to my google account and publish, so published as anonymous.
There is no cheat sheet for ATM operations anywhere in the world. So, if you ever receive any emails with Tips&Tricks about banking/ATM, it should be junk.

Raj said...

Thankyou sir..

అశోక్ చౌదరి said...

మనవాళ్ళు తప్పుని తప్పు అని చెప్పడం చాలా మరిచారు.. నిత్య జీవితములో చెబితే ఏమైనా కష్టాలు ఉంటాయేమో గాని, ఇక్కడ చెబితే తప్పేమిటి.. పైగా మంచి పనే చేస్తున్నారుగా..

I read your post, i saw this in a forwarded mail some long time back..
But i never commented bcz i dont know whether this if fact or not.. so if some one didnt comment doesnt means they dont want to tell you. .that may means they dont know the fact..

Raj said...

మీ అభిప్రాయమూ సరియైనదే!..

Related Posts with Thumbnails