Sunday, March 30, 2014

Quiz - ఈ బస్ రహదారి మీదుగా

ఈ బస్ రహదారి మీదుగా వెళుతుంది. అది A వైపుకి అని ఒకరు, B వైపుకి వెళుతున్నదాని ఇంకొకరు వాడులాడుకుంటున్నారు. మరి మీరేమంటారు..? 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ఆ బస్ B సైడుకి వెళుతున్నది. ఎలా అంటే మీరు ఒకసారి ఆ బొమ్మని పరిశీలనగా చూడండి. ఆ బస్ డ్రైవర్ వద్ద ఒక డోర్ ఉన్నట్లు చూపబడింది. అదే ప్రయాణికులు ఎక్కే తలుపు మాత్రం అందులో లేదు. అంటే - ఆ బస్ ని మనం కుడి వైపు నుండి చూస్తున్నాం అన్నమాట.. ముందుకు వెళుతున్నది ని చెప్పాం కాబట్టి అది B సైడుకి వెళుతున్నది. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails