Sunday, June 22, 2014

Quiz

ఈ దిగువ ప్రశ్నలో ? గుర్తు వద్ద వచ్చే సంఖ్య ఎంతో చెప్పుకోండి చూద్దాం.. 

2   6  8 
3  7  3
6  4  ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు : 
 ఇక్కడ ఇచ్చిన మూడు లైను లలో ఉన్న అంకెలలో - పైనవీ, మధ్యలో ఉన్న లైనులలో ఉన్న అంకెలని కూడితే జవాబు వస్తుంది.  

No comments:

Related Posts with Thumbnails