Friday, February 8, 2013

Good Morning - 262


మిత్రులు, మంచి నడత - సంపద వెళ్ళలేని చోటుకు కూడా మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళుతుంది. 

అవును కదా.. సంపద వల్ల ఎన్నెన్నో చోట్లకి వెళ్ళగలం. ఎన్నెన్నో చవి చూడగలం. కానీ మనకి ఉన్న మంచి మిత్రులూ, మంచి నడవడిక - ఆ సంపద తీసుక వెళ్ళలేని చోటుకి కూడా మిమ్మల్ని తీసుక వెళతాయి. ఆ సజ్జన మిత్రుల సహచర్యం, నడవడిక మనలో అంతులేని, జీవితాంతం వెన్నాడే మధుర స్మృతులని అందిస్తాయి. సంపద వల్ల వచ్చే ఆనందాలన్నీ తాత్కాలికమైనవి.. అదే మంచి మిత్రులు, నడత - మీకు అంతులేని జ్ఞాపకాలని ఇస్తాయి. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails