Monday, December 7, 2015

పొడుపు కథలు - 17


తెలిసి పూవు పూస్తుంది. 
తెలీకుండా కాయ కాస్తుంది. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
విడుపు : వేరుశనగ 
( పూవు భూమి మీద ఉన్న మొక్కకి పూస్తుంది.
కాయ భూమి లోపల ఉన్న మొక్క వేరుకి కాస్తుంది )


No comments:

Related Posts with Thumbnails