Sunday, July 28, 2013

Good Morning - 406


నిజమైన ప్రేమ అంటే ఒకరికోసం ఒకరు చనిపోయిన రోమియో జూలియట్ లదే కాదు.. ఒకరికోసం ఒకరు బ్రతికిన మన అమ్మమ్మ తాతయ్యదీ, నాన్నమ్మ తాతయ్యదీనూ.. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails