Wednesday, July 24, 2013

Good Morning - 402


నీ అవసరాన్ని తమ టాపిక్ గా మార్చుకొని ఆనందించే శాడిస్ట్ గ్రూపుల నుండి దూరముగా ఉండు. 

నిజమే కదా..! రోజువారీ ఎన్నో అవసరాలు మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వాటిని పూర్తి చేయుటలో అశక్తత అగుపిస్తుంది. కొన్ని ఇతరుల సాయముతో పూర్తి చేస్తుంటాము. ఈ ఇతరుల సాయం కోసం మనం వెళితే, మన ముందు ఒకలా మాట్లాడి, మనం వెళ్ళగానే ఇంకోలా, మన అశక్తత గురించి చీపుగా, అసహ్యముగా, వెకిలిగా నవ్వుకుంటూ ఆనందించే సమూహాల నుండి దూరముగా ఉండండి. నిజానికి వారు మీకు చాలా మేలే చేశారు. ఎలా అంటే - ఆ సమూహములో ఇలాంటి మనస్తత్వాల మనుష్యులు ఉన్నారని వారే మనకి స్పష్టముగా మనకి తెలియచేశారన్న మాట. దానివల్ల మనకి అమూల్యమైన కాలం మిగిలి, క్రొత్త సమూహాల వద్దకి వెళ్ళటానికి, అలాగే ఒక చక్కని జీవిత పాఠం నేర్చుకునేలా వచ్చిన అవకాశం గా తీసుకోవాలి. 


No comments:

Related Posts with Thumbnails