Sunday, July 7, 2013

Good Morning - 387


నిన్ను సంతోషపెట్టే వాళ్ళంతా మంచోళ్ళు కారు..
అలాగే నిన్ను బాధపెట్టే వాళ్లంతా చెడ్డవాళ్ళు కారు. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails