Friday, March 15, 2013

Good Morning - 298


మనుష్యులు రెండు రకాలు. 
వర్తమానంలో జీవించేవారు ఒక రకమైతే, 
ఎక్కడా జీవించలేనివారు రెండో రకం. 

Related Posts with Thumbnails