Saturday, July 17, 2010

Emisethuraa lingaa - Thatvam

చిత్రం : (ఏమీ లేదు - ఇది ఒక తత్వం - అంతే.)
సంగీతం : డా|| బాలమురళీకృష్ణ
గానం: డా|| బాలమురళీకృష్ణ
తాళం : రూపక
రాగం : హుసేని
****************
పల్లవి :
ఏమిసేతురా లింగా ఏమిసేతురా

చరణం 1 :
గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు - లింగపూజలు సేదమంటే
గంగనున్న చేప కప్ప - ఎంగిలంటున్నాది లింగా
మహానుభావా! మహదేవశంభో! - మా లింగ మూర్తి   || ఏమి సేతురా ||

చరణం 2:
అక్షయావుల పాడి తెచ్చి - అరిపితము చేదమంటే.. ఒహొ!
అక్షయావుల లేగదూడ - ఎంగిలంటున్నాది లింగా
మహానుభావా! మహదేవశంభో! - మా లింగ మూర్తి   || ఏమి సేతురా ||

 
చరణం 3:
తుమ్మిపూవులు తెచ్చి - నీకు తుష్టుగా పూజ్జేద్దమంటే - ఒహొ!
కొమ్మకొమ్మకు కోటి తుమ్మెద - ఎంగిలంటున్నాది లింగా
మహానుభావా! మహదేవశంభో! - మా లింగ మూర్తి   || ఏమి సేతురా ||

ఏమి సేతురా లింగా ఏమి సేతురా - ఏమి సేతురా లింగా ఏమి సేతురా
ఏమి సేతురా లింగా ఏమి సేతురా..

No comments:

Related Posts with Thumbnails