Friday, October 14, 2016

Good Morning - 614


నాకు తెలిసి, నీ మనసు విరిగినప్పుడు మాత్రం ఎవరూ నీకు సలహాలు ఇవ్వరు.. 

అవును... మన మనసు విరిగినప్పుడు - ఆ బాధలో ఏటో శూన్యం లోకి చూస్తూ, మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను పట్టించుకోకుండా మన లోకాన మనం ఉన్నప్పుడు - ఎవరూ సలహాలు ఇవ్వటానికి రారు. ఒకవేళ వచ్చినా, వారు ఏదో మమః అన్నట్లు మాట్లాడినట్లు మాట్లాడి ఊరుకుంటారు. ఆ సమయంలో మన మనసుకి ఆప్తులు అనుకున్నవారు మాత్రమే వచ్చి, మాట్లాడి సలహాలు ఇస్తేనే, పట్టించుకుంటాం.. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails