Thursday, April 14, 2011

Social NW Sites - 26 - ఇగ్నోర్ (బ్లాక్) లిస్టు లో పెట్టడం ఎలా?

కొన్ని టపాలలో బ్లాక్ లిస్టు, బ్లాక్ చేశానూ అని అన్నానుగా. ఇప్పుడు అది ఎలాగో మీకు చెబుతాను. ఇది చాలా సింపుల్. ఈ అవకాశము - ఆర్కుట్ లో పాత వెర్షన్ లో లభించదు.. క్రొత్త వెర్షన్ లో మాత్రమే లభిస్తుంది. (మిగతా సోషల్ సైట్లలో ఇది వస్తుందో లేదో, ఉన్నదో లేదో నాకు తెలీదు. తెలియలేనప్పుడు చెప్పలేను.) వాడటం కూడా చాలా ఈజీ.

మీకు ఎవరైనా నచ్చని వారు ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెడితే -  
  • మీకు పదే పదే ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి, మిమ్మల్ని బాగా విసిగిస్తుంటే -
  • మీరిద్దరూ మాట్లాడుకోలేని సందర్భము వస్తే - వారిని డెలీట్ చేసి మళ్ళీ ఆడ్ చేసుకునే ఇష్టం లేకుంటే -
  • ఎవరిదైనా ప్రొఫైల్ మీకు ఇబ్బందిగా అనిపించి, వారు మీకు ఎక్కడ ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెడుతారేమో, ఓకే చెయ్యక ఇబ్బంది పడాలి అని మీరు అనుకుంటే -
  • వారి ప్రోఫైల్స్ లలో ఏమీ లేకున్నా, నచ్చక రిజెక్ట్ చేస్తే, మళ్ళీ ఇక వీరు అవసరం లేదు అని అనుకుంటే -
ఇటువంటి కారణాల వల్ల దీనిని వాడుకోవచ్చు. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలీదు. ఇది వచ్చీ సంవత్సర కాలం కూడా కాకపోవచ్చును. నాకూ క్రొద్ది నెలల క్రిందటే తెలుసు. సోషల్ సైట్లలో ఆడవారికి ఇది అద్భుత అవకాశం అని అనుకోవాలి. వారికి వచ్చే పదే పదే ఆడ్ రిక్వెస్ట్ లు నుండి తప్పించుకోవటానికి ఇది వాడుకోవచ్చును. 

ఇప్పుడు అది ఎలా ఉపయోగించాలో చూద్దాం.

ముందుగా ఎవరైతే మనం ఇక వద్దు అనుకోని బ్లాక్ చెయ్యాలీ అనుకుంటున్నామో వారి ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చెయ్యాలి. క్రింది ఫోటోలో ఎర్రని వృత్తములో కనిపిస్తున్నట్లుగా, IGNORE వద్ద క్లిక్ చెయ్యండి.

అప్పుడు ఈ క్రింది ఫోటోలో మాదిరిగా ప్రొఫైల్ ఫోటో మీద ignored అనే ఎర్రని పట్టీ వస్తే వారిని బ్లాక్ చేసినట్లే. ఇక వారు మనకి ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టలేరు. చాలామందికి ఈ విషయం తెలీక పాస్ వార్డ్ తెలిస్తే గాని, ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టేలా ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్ మారుస్తుంటారు. అలా చేస్తే మీకు నిజమైన స్నేహితుడు మీకు ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టలేక పోవచ్చును. దానివల్ల మీకో ఒక మంచి స్నేహితులు మీకు పరిచయం కాకుండా మిస్ అయిపోవచ్చును. అందుకే అలాంటి సెట్టింగ్స్ ఉన్నవారు ఇక ఓపెన్ చేసి, నూతన మిత్రుల ఆహ్వానాల కోసం ఎదురుచూడవచ్చును. మొదట్లో చెప్పుకున్న కారణాల లాగా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే ఇలా చేస్తే సరి.. అంతే! సరిపోతుంది.


ఒకవేళ - మీరు అలా ఇగ్నోర్ చేశాక ఏ కారణం చేతనో మీరు, వారి మీద దయతలచి, వారితో స్నేహం చెయ్యాలంటే - ముందుగా వారి ప్రొఫైల్ కి వెళ్లి, క్రింది ఫోటోలో ఎర్రని వృత్తములో చూపినట్లుగా unignore ని నొక్కండి. చాలు. సరిపోతుంది. అప్పుడు ఆ ఫోటో మీది ఆ ఎర్రని రిబ్బన్ పోతుంది. అంటే ఆడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకునేలా వస్తుంది. ఇంతే! మీరు వారిని క్షమించేసేయవచ్చును, మీరు వారిని ఆడ్ చేసుకోవచ్చును కూడా.


నిజానికి ఇవన్నీ బాగా తెలుసుకొని, వాడటం నేర్చుకుంటే - ఆన్ లైన్ స్నేహాల్లో కాస్త హాయిగా ఉండోచ్చును. ప్రస్తుతం అమెరికాలో చదువుకుంటున్న నా స్నేహితురాలు - స్క్రాపుల్లో అసహ్యకర మాటలు చూడలేక, వారి అక్కౌంట్ ని తన ఫ్రెండ్స్ లిస్టు నుండి తీసేస్తే, వారి నుండి వచ్చే పదే పదే ఆడ్ రిక్వెస్ట్ ల బాధ నుండి తప్పించుకోవటానికి ఎలాగో తెలీక, ఏకముగా అక్కౌంట్ డెలీట్ చేసేశారు. ఇలా ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారో! అప్పుడే అనుకున్నాను.. ఇలాంటివారికోసం ఏదైనా చెయ్యాలని. అందుకే ఇలా సేవ చేస్తున్నానేమో!.. కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ ఆప్షన్ పెట్టారు. సంతోషం. అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ లేదు. ఇప్పుడూ నాకు తెలీదు. నా ఇంకో స్నేహితురాలు ఇది నాకు పరిచయం చేశారు. (అన్నీ నాకు తెలిసి ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదుగా) ఇదేదో బాగుందే అనుకోని, మీకు నేనూ పరిచయం చెయ్యటం. 

2 comments:

vanajavanamali said...

valuable post.. Thank you!!

Raj said...

ధన్యవాదములు..

Related Posts with Thumbnails