Thursday, January 4, 2018

Good Morning - 696


హృదయం ఉన్నది పగలటానికేనేమో.. 
ఎంత పగిలినా కొంత మిగిలే ఉంటుంది - 
మళ్ళీ పగలటానికేనేమో.. !No comments:

Related Posts with Thumbnails