Saturday, December 3, 2016

Quiz


మూడు ఇళ్ళు వరుసగా ఉన్నాయి. వాటికి ఒక్కో వాచ్ మన్ ఉన్నారు. రాజ్ ఆ ఇళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు వాచ్ మన్ లకు రూ. 4 ఇచ్చి, లోపలికి వెళతాడు. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే తన దగ్గరున్న మిగతా డబ్బులు రెట్టింపు అయ్యాయి. మళ్ళీ ప్రక్కన ఉన్న రెండు ఇళ్ళలోకి ఇలాగే వెళ్ళి వచ్చాడు. మూడో ఇంటినుండి బయటకు రాగానే తన వద్ద ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి. రాజ్ దగ్గర మొదట ఎంత మొత్తం ఉందో చెప్పండి చూద్దాం..?? 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
జవాబు :No comments:

Related Posts with Thumbnails