Sunday, January 12, 2014

Good Morning - 538


దేశము మార్చేనూ.. 
భాషను మార్చేనూ, 
మోసము నేర్చెను, 
అసలు తానే మారెనూ..
అయినా మనిషి మారలేదు.. 
అతని మమత తీరలేదు.. 

అన్న సినిమాపాట నిజమే.. ఆరోజుల్లోనే కాదు ఈరోజుల్లో కూడా మనిషి ఎన్నడూ అంతర్గతముగా మారలేదు.. పైకి ఎన్ని మార్చినా - ఊరు మార్చినా, దేశాన్ని మార్చినా, వాడే భాష మార్చినా, ఎన్ని వెధవ్వేశాలు, మోసాలు నేర్చినా, టోటల్ గా తను పూర్తిగా మారినా అంత పైకే.. లోపల మాత్రం ఇంకా అలాగే ఉంది. అది మంచే కానీ, చెడే కానీ.. అంతా పైపై మెరుగులే. లోపల వారి వ్యక్తిత్వాలు మాత్రం మారలేదు.. ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న పదాల్లో ఎంత అర్థం ఉంది కదూ.. 


No comments:

Related Posts with Thumbnails